Kültür Sözleri, Kültür İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Kültür İle İlgili Güzel Sözler, Kültür İle İlgili Anlamlı ve Özlü Sözler, Kültür İle İlgili Söylenmiş Ünlü Sözleri, Kültür İle İlgili Kısa ve Uzun Sözler, Kültür İle İlgili Sözler Atatürk

kultur-sozleri

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir. Atatürk

Dil gönlü yüzdüren gemidir, toplumun da gönlü var; toplumun gönlünün adı da kültürdür. Oktay Sinanoğlu

Uygarlık, bir durum değil, bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur. Toynbee

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür. Atatürk

Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: kültür. Cemil Meriç

Kültürün ilk basamağı, anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Peyami Safa

Tapmadan sevmek, aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün davranışlarıdır. ErdaI Atabek

Kültür; mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir. Matthew Arnold

İnsan için kültür, vücut için ekmek kadar lazımdır. Cicero

En kültürlü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. Jane Adams

Kendi kültürü iIe ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. Ludwig Tieck

Zaten kültür kılıca hep galip gelmiştir. Milletleri yıkan, savaşta değil kültürdeki mağlubiyettir. İskender Pala

Kültürün temel direği; bilmek, öğrenmek arzusu ve merakı değil; bu yolda sarf edilen büyük gayretlerdir. Matthew Arnold

Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz. Ziya Gökalp

”Üstün insan” kültür yoluyla arkadaşlarını bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yükseltir. Konfüçyus

Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir. A.North Whitehead

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir. Atatürk

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin,o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür. Atatürk

Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir. Goethe

Bak işin içine para, iktidar ve silah girdi mi, orada kitap, kültür biter, artık kan ve can konuşur. Buket Uzuner

Kültür, insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır; onu, istediği şeyleri iddiada ve yapmada kadir kılmalıdır. Zira, yalnız insan isteyebilir. Schiller

Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu. Atatürk

İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır; bunların kökü görgüdür, görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur, oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz. Sokrates

Medeniyet, insan ırkını mükemmelleştirmek, insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır. Albert Schweitzer

Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır. John Stuart Mill

Bireyin şahsiyeti tarih, kültür ve dininden aldığı sermayelerden oluşur. Bu sosyal kişiliğin özetidir. Ben, kültür, din ve tarihime yabancılaştığım zaman insani şahsiyetimi kaybetmiş olurum. Ali Şeriati

Kültür, zengin ve sınai bir toplulukta, insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde, ümit edilir ki kültür; yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir. Matthew Arnold

Güvendikleri bir şeyleri var. Bu güvendikleri şeyin adına ne diyorlardı?. Ona kültür diyorlar; onları keçi çobanlarından ayırt eden şeymiş bu. Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ama eğer bir kültür, mensuplarının bir bölümünün doyumunun bir başka ve muhtemelen daha büyük bir bölümünün ezilmesine bağlı olduğu bir noktayı aşamamışsa ki günümüz kültürlerinin tümünde durum budur ezilen insanların, varlığını kendi çalışmalarıyla mümkün kıldıkları ama zenginliğinden çok küçük bir pay aldıkları bu kültüre karşı yoğun bir düşmanlık duygusu geliştirmeleri anlaşılabilir olmaktadır. Sigmund Freud
Pin It

0 yorum:

Yorum Gönder