Artvin İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Artvin İle İlgili Sözler, Artvin Manileri, Artvin Atasözleri, Artvin Deyimleri, Artvinli Sözleri, Artvinli Erkeklere-Kızlara Sözler, Artvin Şivesi Sözleri

Bize her yer Artvin değil. Çünkü her yer Artvin kadar güzel değil.

İklimi sert ama insanı merttir Artvin.

Artvin’li olsun çamurdan olsun.

Düşünsene Artvin’li değilsun ‘Tövbe Estağfurullah’

Artvin yorgundu, ben yorgundum, gece yorgundu.

Tek kişilik miydi ki bu Artvin, sen gidince bomboş kaldı.

Herkesin sarılırken asla bırakmak istemediği bir kişi, bütün sokaklarını dolaşmak istediği bir Artvin, ve yaşamak istediği bir film vardır..

Unutulur elbet Artvin ve her insan, aldığımız hiçbir nefes bile içimizde kalmıyor inan.

Bedenimdeki sancı Artvin’in tek aydınlık lambası, son sigaram da bitti yalnızlığın daniskası.

Nezaman çıkaracak bu Artvin seni karşıma?

Hopa’yı gördüğüm ilk dönemeçten sapalı anladım bendeki ruh da ezelden beri Hopa’lı.

Bir gelen ağlar, birde giden bu şehirde… Gözün Yeşile Doyduğu Yer: Artvin.

Sıcak kanlı insanların diyarı.. Dostuna dost sözünün eri Artvinli.

Artvin’i görmeden cenneti tarif edemezsiniz.

Büyünün çektiği bir perde midir, belli değil, Artvin gökte midir, yerde midir, belli değil.

Sıcak Kanlı İnsanların Diyarı.. Dostuna Dost Sözünün Eri Artvin’li

Mustafa Papilanın söylediği kesindir: Hopa’da cennet veresiye değil peşindir.

Yakışır, Arhavi hep kendine seçsin iyiyi, Boyasın yağmuru ortancaların pembeliği.

Küçülüp gökyüzü girmiş iki üç daraçıya, Sonra düşmüş upuzun yerde yatan bir fıçıya.

Tanrısal çığlığın üflendiği toprak, burası… Varsa dünyada cehennem bu; Cehennem Deresi.

Şaha kalkmış duruyor karşıda, yalnız Kaçğar Şavşatın öyle ağırbaşlı bir ıssızlığı var.

Nerden düştüm dönülmeyen kavşağa Özlem duydum çicek açmiş yaprağa Canli canli koydun beni toprağa Haber salma daha gelmem Artvine..

Artvin’li Bir KADIN’ın sözleri bir ERKEK’in yumruklarından daha serttir bunu unutma!!!

Artvin Atasözleri

Ac ila çiplah kgudurğan olur.

Aci oynatma, tohi tepratma

Acun amani yoh, tohun imani.

Adamun kgarnina vurmişlar, “vay ar-ham” demiş!

Ağa diya diya maldan, yigit diya diya candan edarlar.

Ağanun mali gedar, hizmetkârun cani.

Ağir otur ki batman gâlasin.

Ağirmiyan dişa kelpet atilmaz.

Al kgapida, sat kgapida, işun yoğisa yat kgapida.

Allah verdi mi Derekapı’da da verir.

Armudi soya soya, elmayi saya saya ye.

Art etegün suruniye, baban evi görü-niye.

Aş buldun yanaş, iş buldun savuş.

Atta, itta, yigitta keramet vardur.

Atun eyisi alayda, kgabun eyisi kga-layda belli olur.

Aynan yoğisa komşuan bah.

Ayunun kgirh oyini bi pantanun ba-şinadur.

Ayuya demişlar “kgalh oyna”, kgalh-miş bir adami boğmiş, oturmiş.

Bacanah bacanaği dereya aşşaği atar, dereya yoharı ararmiş.

Bıçakçının bıçağı olmazmış.

Bir ağaç ki yihilur, ustina baltali da segirdur baltasuz da!

Bir hatır, iki hatır, üçüncüde vur yatır!

Bir musibet bin nasihattan eydur.

Bir uyuzli dana bir nahiri baturur.

Bir “yeram” diyandan kgorh, bir da “yemam” diyandan...

Boş torbaya at gâlmaz.

Boynuz kulaği geçar.

Boyu uzun, kafa boş; tut kulağından çifte koş.

Buldun at gibi, bulamadın it gibi!

Cani cennet istar, günahlari birah-maz.

Cigera ulaşamiyan pisik “nada pis kgohiye” dermiş.

Çankürmasini bilmiyan it, tavara kgurt gâturur.

Çirkin ila pal yema, güzel ila taş taşi.

Çirkini sevmah kgevliyeta bila geçmaz.

Çoban istasa keçi boynuzindan yağ çiharur.

Çürük yumurtadan cücük çihmaz.

Davetsuz gâlan mindersuz oturur.

Deli gezagân, dertli soylağan oylur-miş.

Denizi yahamazsam da çizladuram ya!

Dilun gemugi yoh. Eyla da soylar, beyla da.

Dipsiz külek su tutmaz.

El öpmayla tudah (dudak) aşinmaz.

Emanet malun cani az olur.

Erken evlananinan erken ayrilan ya-nilmamiş.

Ev tanasi öküz olmaz.

Ev sahibi demiş “sani musafir eda-mam”, musafir demiş “çaketumi nera asem?”

Eylanmaz dil yarasi, eylanur kgiliç yarasi.

Ezrailun tanasini kurt yemaz.

Felegûn pohli işlari ayuya zurna vurdurur.

Fukgaraya atilan taş yohuşa yohari da yetişur.

Gâvurun ekmegini yiyan gâvurun kgılicini çekâr.

Geç gâlan kesesindan yer.

Artvin Deyimleri

Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz.

Ali kıran, baş kesen

Dünya yansa bir horom otu yanmaz

Elifi görüp mertek sanmak

Eski harmanları savurmak

Halı dokuyan, hasır dokuyana şaşarmış.

Kırk öküzle bir mağaraya kapanmak.

Kort yoldurmak.

Müjde yastığı gibi gelip kurulmak.

Sekide yatıp, padişah rüyası görmek.

Senin dediğin balkabağı, o da burda yetişmiyor.

Senin kanın benimkinden kırmızı mı?

Tintin oyununa çevirmek.

Ununu eleyip eleğini asmak

Yalanı boynunda torba ile taşımak.

Yorulduğu yerde han yapmak
Pin It

0 yorum:

Yorum Gönder