En Güzel Uygur Atasözleri

Bu sayfamızda; anlamlı, özlü, nasihat-öğüt niteliğinde en güzel kısa Uygur atasözleri yer almaktadır.

En Güzel Uygur Atasözleri

En Güzel Uygur Atasözleri

* Erdemlig kişi erdini birle tüz ol, erdemsez kişi etük içindeki uylak birle tüz ol. (Erdemli kişi cevherle birdir, erdemsiz kişi çizme içindeki taban astarı ile birdir).

* Kimning tamın yoğun bolsar kanagı yingil. (Kimin damarı kalın olsa, kan alması kolay olur.)

* Er kutı beling, suv kutı tering. (Yiğidin kut'u (değeri) korkulu zamanda, suyun değeri derinliğinde.)

* Begimsinmeyük beg bolsar, beltir sayu berge salur, atakımsınmayuk atığ bulsar, art sayu mayakayur. (Bey olmaması gereken kişi bey olsa, her köşeye sopa (lı) koyar, şöhrete lâyık olmayan kişi şöhret bulsa, her dağın sırtına işaret koyar.)

* İt karı bolsar yatıp ürür. (İt kocayınca yatıp ürür).

* Tanuklug sab, tamgalıg bitip. (Tanıklı söz, damgalı senettir).

* Ming kişi yüzln bilgince, bir kişi atın bilgü. (Bin kişinin yüzünü bileceğine bir kişinin adını bil, insanları yüzleriyle değil, bilgileri ve eserleriyle tanı.)

* Azmaz yirçi, yangılmaz bilge, unutmaz ötügçi, yangılmaz bitekçi. (Azmaz yerci, yanılmaz bilge, unutmaz arz memuru, yanılmaz kâtip, yani izci kılavuz yolunu şaşırmaz, bilge yanılmaz, arz memuru unutmaz, yazan unutmaz.")

* Bilgelig yangılmaz, yirçilig azmaz. (Bilgili yanılmaz, kılavuzlu azmaz-yolunu şaşırmaz.)

* Keyik nice yol bilse, avcı anca al bilir. (Geyik nice yol bilse avcı onca (o kadar) hile bilir.)
Pin It

0 yorum:

Yorum Gönder